Begroting 2017

Overzicht

Sociaal Domein

Doel van dit programma is het garanderen van goede (jeugd)zorg en het bieden van hulp en ondersteuning zodat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN