Begroting 2017

Lasten verdeling gemeente Bloemendaal

Bedragen x € 1.000 Bestuur en OndersteuningVeiligheidVerkeer, Vervoer en WaterstaatEconomieOnderwijsSport, Cultuur en RecreatieSociaal DomeinVolksgezondheid en MilieuVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Totale lasten

€ 46.399 100%

Bestuur en Ondersteuning

€ 11.386 24.54% Naar programma pagina

Veiligheid

€ 2.024 4.36% Naar programma pagina

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

€ 3.388 7.3% Naar programma pagina

Economie

€ 76 0.16% Naar programma pagina

Onderwijs

€ 2.100 4.53% Naar programma pagina

Sport, Cultuur en Recreatie

€ 4.926 10.62% Naar programma pagina

Sociaal Domein

€ 13.634 29.38% Naar programma pagina

Volksgezondheid en Milieu

€ 6.915 14.9% Naar programma pagina

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

€ 1.950 4.2% Naar programma pagina