Begroting 2017

Overzicht

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Doel van dit programma is het op duurzame wijze beheren en inrichten van (water) wegen en het stimuleren van adequaat openbaar vervoer.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN