Begroting 2017

Financiƫn

Wat mag het kosten?

TaakveldenRekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten (exclusief reserve mutaties)
Totaal lasten-3.434-3.450-3.497-3.497
Baten (exclusief reserve mutaties)
Totaal baten103103104104
Resultaat voor reservering-3.331-3.347-3.394-3.394
Toevoeging aan de reserves0000
Onttrekking aan de reserves0000
Resultaat na reservering-3.331-3.347-3.394-3.394
Aansluiting met voorgaande begroting
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016)-3.331-3.347-3.394-3.394
Mutaties MJB 2017 - 20204848471
Totaal saldo begroting na mutaties-3.283-3.299-3.347-3.393
Nieuwe voorstellen0000
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020-3.283-3.299-3.347-3.393

Omschrijving taakveld

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

201 VERKEER EN VERVOER

-3.166

-3.180

-3.227

-3.271

202 PARKEREN

-125

-127

-129

-131

203 RECREATIEVE HAVENS

8

9

9

10

Totaal

-3.283

-3.299

-3.347

-3.393

Uitsplitsing per taakveld

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

201

VERKEER EN VERVOER

-3.224

58

-3.166

202

PARKEREN

-150

25

-125

203

RECREATIEVE HAVENS

-13

21

8

Totaal

-3.388

105

-3.283

Toelichting mutaties > € 100.000

Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel