Begroting 2017

Doelen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Omgevingsfactoren

  • Participatie met burgers
  • Evaluatie regeling Burgerinitiatieven
  • Nieuwe wetgeving (omgevingswet, nieuwe BDU-regeling)
  • Ingang nieuwe concessie openbaar vervoer
  • Samenwerking binnen MRA, onder andere in het kader van OV-Toekomstbeeld

Verplichte en facultatieve kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2017

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

0,1 per 1.000 inwoners

0,1 per 1.000 inwoners

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

1,4 per 10.000 inwoners

1,0 per 10.000 inwoners