Begroting 2017

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

  • Uitvoering Verkeersplannen combineren met weg- en rioolonderhoud
  • Herijken van het VCP 1999 t.b.v. nut en noodzaak en combinatiemogelijkheden / kosteneffectiviteit
  • Evaluatie parkeerbeleid Overveen dat in 2016 is ingevoerd
  • Evaluatie gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Z-K
  • Aanvang maken uitvoering van regionale projecten volgens Jaarplan Regionale Bereikbaarheid 2017
  • Inbreng leveren in de nieuwe vervoersconcessie en het lijnenplan dat de provincie in 2017 laat ingaan