Begroting 2017

Overzicht

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Het programma richt zich op het behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal. Wonen in Bloemendaal is en moet aantrekkelijk en uniek blijven. Wij zetten in op een gemêleerde bevolkingssamenstelling. In 2017 worden naast voortzetting van de uitvoering van diverse projecten, onder meer gericht op het uitbreiden van de sociale woningvoorraad in de komende jaren, ingezet op verdere professionalisering van de afdeling Dienstverlening/Vergunningen en het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet in 2019.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN