Begroting 2017

Overzicht

Volksgezondheid en Milieu

Doel van dit programma is het behouden en bevorderen van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generatie. Door de uitvoering van dit programma voorkomen wij de verspreiding van besmettelijke ziektes.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCIËN