Begroting 2017

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

  • Invoering van grofvuil inzameling tegen betaling. Hiermee worden de kosten verhaald op de vervuiler en niet meer collectief verwerkt in de afvalstoffenheffing.
  • Start uitvoering begraafplaatsenbeleid