Begroting 2017

Overzicht

Veiligheid

Doel van dit programma is om de openbare orde te handhaven en de veiligheid te waarborgen. Dat doen we door het voorkomen, handelen bij incidenten en crisissituaties alsmede door toezicht en handhaving.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN