Begroting 2017

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Politie

Om de veiligheid te vergroten ligt de regionale focus voor 2015-2018 van de regiopolitie eenheid Noord-Holland, op vijf sociale veiligheidsthema’s:

  • high impact crimes: woninginbraak, overvallen en straatroof;
  • geweld: uitgaansgeweld, relationeel geweld en geweld tegen functionarissen met een publieke taak;
  • Openbare Geestelijke Gezondheidszorgproblematiek: overlast, geweld en criminaliteit door personen die kampen met psychosociale problemen;
  • jeugd: jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit i.c.m. aanpak alcohol- en drugsmisbruik;
  • ondermijning: georganiseerde criminaliteit die de werking van de maatschappelijke structuur ernstig misbruikt en verzwakt.

Voor Bloemendaal komt daar bij:

  • strand-/horeca-evenementen.

Brandweer

Bij brandweerzorg ligt de prioriteit op een kwaliteitsverbetering. Gemeentelijke thema’s zijn: gecontroleerde en werkende brandkranen, voorlichting aan bewoners binnen het project ‘Brandveilig Leven’ en uitvoering van de Pilot ‘Kanarie’ (rookmelders met een rechtstreekse doormelding naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC). Verbeterde samenwerking /informatiedeling/-positie van en met terreinbeheerders, particulieren, gemeente en brandweer.

Regionale Crisisbeheersingsorganisatie

De prioriteit van de VRK-organisatie, bestaande uit de onderdelen Brandweer, GGD/GHOR, het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) en het Veiligheidsbureau Kennemerland, ligt op de samenwerking en zorg voor een adequate organisatie van en tussen de gemeenten, Politie/Koninklijke Marechaussee en Defensie op het gebied van voorbereiding , training, oefening en uitvoering.