Begroting 2017

Overzicht

Onderwijs

Doel van dit programma is het ‘op afstand’ bewaken van de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs, het voorzien in kwalitatief goede huisvesting van scholen en de ondersteuning van scholen en leerlingen.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN