Begroting 2017

Doelen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Omgevingsfactoren

  • Dalende tendens aantal leerling primair onderwijs.
  • Omvang rijksbudget ten behoeve van renovatie schoolgebouwen
  • Omvang rijksbudget Voorschoolse voorziening peuters

Verplichte en facultatieve kengetallen

Kengetal

Uitkomst schooljaar 2014 - 2015

Begroting 2017

Absoluut verzuim

Leerplichtige leerlingen gemeente Bloemendaal               (schooljaar 2014 - 2015)

Bron: DUO

5 – 12 jaar: 0 totaal

12 – 18 jaar: 0 totaal

Relatief verzuim

Leerplichtige leerlingen gemeente Bloemendaal             (schooljaar 2014 - 2015)

Bron: DUO

5 – 12 jaar: 6 totaal

12 – 18 jaar: 77 totaal

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Deelnemers

vsv'ers

% vsv

2012/13 2.017

20

1.0

2013/14 2.066

18

0.9

2014/15 2.126

22

1.0

Bron: DUO