Begroting 2017

Financiƫn

Wat mag het kosten?

TaakveldenRekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten (exclusief reserve mutaties)
Totaal lasten-2.235-2.205-2.195-2.195
Baten (exclusief reserve mutaties)
Totaal baten246245245245
Resultaat voor reservering-1.990-1.959-1.950-1.950
Toevoeging aan de reserves0000
Onttrekking aan de reserves0000
Resultaat na reservering-1.990-1.959-1.950-1.950
Aansluiting met voorgaande begroting
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016)-1.990-1.959-1.950-1.950
Mutaties MJB 2017 - 2020651139281
Totaal saldo begroting na mutaties-1.924-1.846-1.858-1.869
Nieuwe voorstellen0000
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020-1.924-1.846-1.858-1.869

Omschrijving taakveld

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

402 ONDERWIJSHUISVESTING

-1.343

-1.344

-1.341

-1.333

403 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAK

-582

-502

-517

-535

Totaal

-1.924

-1.846

-1.858

-1.869

Uitsplitsing per taakveld

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

402

ONDERWIJSHUISVESTING

-1.343

-1.343

403

ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAK

-757

175

-582

Totaal

-2.100

175

-1.924

Toelichting mutaties > € 100.000

Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel