Begroting 2017

Financiƫn

Wat mag het kosten?

TaakveldenRekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten (exclusief reserve mutaties)
Totaal lasten-73-74-75-75
Baten (exclusief reserve mutaties)
Totaal baten799811823823
Resultaat voor reservering726737748748
Toevoeging aan de reserves0000
Onttrekking aan de reserves0000
Resultaat na reservering726737748748
Aansluiting met voorgaande begroting
Programmabegroting 2016 - 2019 (t/m VJN 2016)726737748748
Mutaties MJB 2017 - 202072747786
Totaal saldo begroting na mutaties798812825834
Nieuwe voorstellen0000
Nieuwe stand MJB 2017 - 2020798812825834

Omschrijving taakveld

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

301 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

-11

-11

-11

-11

302 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR

9

9

9

4

304 ECONOMISCHE PROMOTIE

800

814

827

841

Totaal

798

812

825

834

Uitsplitsing per taakveld

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

301

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

-11

-11

302

FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR

-66

75

9

304

ECONOMISCHE PROMOTIE

800

800

Totaal

-76

875

798

Toelichting mutaties > € 100.000

Nieuwe voorstellen: zie bijlagen bij raadsvoorstel