Begroting 2017

Doelen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Omgevingsfactoren

Er zijn veel belanghebbenden die invloed uitoefenen op dit programma, zoals winkeliers, ZZP’ers, winkeliersverenigingen en bewoners. Samenwerking is dan ook van belang. Zij worden betrokken volgens de handreiking voor burger- en overheidsparticipatie.

In heel Nederland heeft de winkelbranche een paar zware jaren achter de rug; ook in Bloemendaal hadden winkeliers het moeilijk. Inmiddels lijkt herstel van de branche langzaam op gang te komen. Vergrijzing, internetwinkels, schaalvergroting en branchevervaging zijn slechts een greep uit ontwikkelingen waar de detailhandel en horeca in Bloemendaal in meer of mindere mate  antwoorden op moeten gaan vinden.

Verplichte en facultatieve kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2017

Functiemenging

37,9%

Bruto gemeentelijk product

14,6

Vestigingen (van bedrijven)

148,6 per 1000 inwoners leeftijd 15 t/m 64