Begroting 2017

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

  • Communicatie via website verbeteren.
  • Uitvoeren actieprogramma economisch beleid.
  • Ondersteunen ondernemers door subsidiering activiteiten.
  • Betere profilering winkelgebieden en recreatief aanbod.
  • Actievere rol ondernemersloket.