Begroting 2017

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

  • Organisatieontwikkeling
  • Sturen op beheersing schuldniveau
  • Grip op ‘verbonden partijen’
  • Vernieuwing begroting
  • Participatie van inwoners en ondernemers faciliteren
  • Implementatie klantsystemen t.b.v. digitale dienstverlening Implementatie informatiebeleid
  • Ontwikkeling persoonlijke dienstverlening (Hostmanship)
  • Borgen van de duurzame inzetbaarheid van  medewerkers