Begroting 2017

Kaders

Beleidskaders

Sport / Kunst / Cultuur

Openbaar Groen

Verouderd, aan herijking toe:

Recreatie

  • Strandnota 2016-2020 (wordt in de raad van september behandeld).
  • Nota toeristisch beleid (2001)
  • Notitie economische ambitie (wordt in de raad van september behandeld)
  • Prioriteitenonderzoek speelplaatsen (2011)

Water

  • Onderhoud volgens de Keur van Rijnland