Begroting 2017

Doelen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen

Omgevingsfactoren

  • Afnemende lidmaatschappen sportverenigingen door vergrijzing.
  • Van kracht worden van de nieuwe Wet Natuurbescherming op 1-1-2017.
  • Toename van het aantal toeristen vanuit Amsterdam.
  • Het wegvallen van de lokale omroep Jouw FM en de afname van adverteerders en oplagen van dag- en weekbladen.

Verplichte en facultatieve kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2017

Niet-sporters

Bloeiende bermen

are

are