Begroting 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf komen de volgende kapitaalgoederen van de gemeente aan de orde:

Voor kengetallen zie de bijlage ‘kengetallen kapitaalgoederen’.

Selecteer een alinea