Begroting 2017

Kerngegevens

Kerngegevens

Sociale structuur

Aantal inwoners (1-1-2016)

Jongeren (0 t/m 19 jaar)

5.477

Middengroep (20 t/m 64 jaar)

10.928

Ouderen (65 jaar en ouder)

5.891

Totaal

22.296

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

4.534

Waarvan binnenwater (in ha)

69

Aantal woonruimte/-functie (FVW)

9.653

Lengte van wegen (in km)

139

Waarvan door de gemeente wordt beheerd

128

Waarvan binnen de bebouwde kom

123

Waarvan buiten de bebouwde kom

5

Lengte van recreatie fiets/wandel/ruiterpaden

14,5

Lengte van waterwegen

152

Oppervlakte openbaar groen (in ha)

165

Bosparken

90

Overig

75