Begroting 2017

Kengetallen kapitaalgoederen

Kengetallen kapitaalgoederen

Kengetal

2016

2017

Wegen

Lengte wegen en paden

120 km

122 km

Oppervlakte wegen en paden

134 ha

137 ha

Lichtmasten t.b.v. openbare verlichting

4.600

4.700

Verkeersregelinstallaties

7

7

Bruggen

43

51

Waarvan bruggen autoverkeer

17

20

Waarvan fiets/voetgangersbruggen

26

31

Rioleringen

Vrijvalriolering (gemengd)

113 km

110 km

Persleiding

5 km

6 km

Gescheiden leiding (DWA)

3 km

3 km

Regenwaterriool (HWA)

3 km

9 km

Infiltratieriool (HWA)

3 km

5 km

Bergbezinkvoorzieningen

5

5

Rioolgemalen

13

14

Pompen

19

25

Drukriolering

Drukrioleringsunits

153

181

Drukleidingen

21 km

25 km

IBA-II systemen

0

12

Water/grondwater

Drainageleidingen

17 km

18 km

Diepdrainagesystemen

13

9

Pompen (deepwells)

43

31

Drainageafvoerleiding

6 km

5 km

Persleiding

11 km

8 km

Duiker

1 km

3 km

Duinrel

1 km

1 km

Beschoeiingen

11,5 km

11,7 km

Wegmeubilair (getallen bij benadering)

Verkeersborden

3.600

3.600

Straatnaamborden

1.500

1.500

Wegwijzerborden

250

250

Informatieborden

175

175

Verkeerszuilen

185

185

Palen

3.700

3.700

ABRI’s

25

25

Drinkfonteinen

5

5

Zitbanken

270

270

Prullenbakken (excl. Strand)

475

475

Openbaar groen

Laan- en parkbomen (bij benadering)

15.000

15.000

Boomspiegels

2.700

2.700

Stamlot (bij benadering)

5.000 stuks

5.000 stuks

Bosplantsoen

14,3 ha

13,9 ha

Heesters / rozen

8,9 ha

8,4 ha

Bodembedekkers

0,9 ha

0,9 ha

Vaste planten

1.100 m2

1.850 m2

Hagen

8.730 m2

9.380 m2

Wisselperken / bloembakken

50 m2

50 m2

Gazon

20,2 ha

19,3 ha

Graskanten / slootkanten

139 km

148 km

Extensieve bermen 5x maaien

24,2 ha

19,4 ha

Collegeprogramma, extra bloeiende bermen 2x maaien sinds 2015:

6,4 ha

6,4 ha

Bloemrijk gras / kruidenrijk gras

10,5 ha

11,2 ha

Ruiterpaden / hoefslagen

11,2 km

11,2 km

Bosparken

93 ha

93 ha

Algemene begraafplaatsen

2

2

Aantal graven

3.300

2.805

Aantal beschikbare graven

626

Aantal urnenplaatsen

199

Aantal beschikbare urnenplaatsen

139

Sportvelden

Grasvelden Donkerelaan

18.000 m2

18.000 m2

Grasvelden Rottegat

23.534 m2

23.534 m2

Kunstgras Rottegat

  9.012 m2

  9.012 m2

Speelplaatsen

33

33

Bennebroek

12

12

Vogelenzang

6

6

Aerdenhout

4

4

Overveen

4

4

Bloemendaal

7

7

Tractie (excl. begraafplaats)

Bestelauto’s

6

5

Personenauto

1

2

Pick-ups

10

11

Tractoren

3

4

Aanhangers

4

4

Snorscooters

3

3

Heftruck

1

Grafdelver

1

1

Diverse groot materieel

6

6

Diversen klein materieel

PM

32

Onroerend goed

Woningen

31

31

Overige objecten

54

54